GLP-BKT CNC雷射架座

 

全鋁合金CNC精密加工用於雷射模組固定,調整方位使用...

出貨時程: 欲訂購,請按詢價,聯絡我們

BNC-DC3V/5V-20A雷射電源供應器

NT$ 9,000

雷射電源供應器(含PC電源線)...

 

總頁數: 1